Velkommen til Korning Vandværks hjemmeside


Information fra dit vandværk

Drikkevandsfonden er åben for ansøgninger, så bl.a. kommuner, vandselskaber og private brøndejere kan søge om penge til at beskytte drikkevandet bedre mod forurening.

 Private brøndejere kan nu søge om tilskud hos drikkevandsfonden, til at lukke såkaldte spøgelsesbrønde- og boringer. Det er brønde og boringer, der er ubenyttede, men da mange af dem ikke er lukkede, kan der fx sive sprøjtemidler ned i grundvandet.

Drikkevandsfonden åbner en tilskudspulje den 25. august. Den er åben for ansøgninger frem til 1. oktober.

https://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/to-drikkevandspuljer/